ESHOP

Obchodní podmínky

 

 

 

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky kupujícím. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Ekologicka-taska.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami tohto internetového obchodu i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zboží je identifikováno názvem a cenou. Pokud není uvedeno jinak, nabídka zboží platí po dobu uveřejnění této nabídky na stránkách eshopu. Zboží, které není skladem, nelze objednat ale je možné nechat si zaslat informační email, jakmile je zboží opětovně naskladněno. Zájemce tak učiní, kliknutím na ikonu Uvědomte mne! pod danou položkou.

Prodávající neručí za rozdíly v odstínech barev u výrobků, které můžou být způsobeny prohlížečem počítače. Na každou správně přijatou objednávku je odeslán potvrzovací email s rekapitulací objednávky. V případě, že kupujíci potvrzení nedostane, kontaktujte eshop mailem nebo telefonicky.

Zboží je rezervováno 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud není dohodnutá jiná doba rezervace. Po uplynutí této doby je objednávka zrušena. V případě, že máte zájem rezervovat si zboží na delší dobu, prosím, kontaktujte eshop mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů a v případě, že objednané zboží bylo nutné na přání zákazníka obstarat (nákup zboží "na objednávku").

Dodatky a odchylky zákazníka v objednávce nerespektujeme.

Doprava a úhrada zboží


Zboží je dodáváno Českou poštou (www.ceskaposta.cz) nebo do poboček Zásilkovna (www.zasilkovna.cz) nebo přepravní společností PPL.
V případě způsobu doručení na dobírku je úhrada ceny zboží realizována v hotovosti při převzetí zboží od přepravce příp. platební kartou, pokud to přepravce umožňuje.

Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno po připsání částky v plné výši ceny objednávky na účet prodávajícího.

Číslo účtu pro platbu bankovním převodem: 2900113691 / 2010 .

Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Cena za dopravu podle způsobu platby za zboží:

 

ČESKÁ POŠTA

Doporučená zásilka Česká pošta - platba převodem na účet - 49 Kč

Doporučená zásilka Česká pošta - platba na dobírku při převzetí - 89 Kč

(zásilky malých rozměrů)

 

Cenný balík Česká pošta - platba převodem na účet - 79 Kč

Cenný balík Česká pošta - platba na dobírku při převzetí - 115 Kč

(zásilky větších rozměrů)

 

Balík Do ruky Česká pošta - platba převodem na účet - 103 Kč

Balík Do ruky Česká pošta - platba na dobírku při převzetí - 143 Kč

(zásilky s doručením do druhého pracovního dne od dne podání)

Sledování zásilky je možné na této adrese: www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

PPL

doručení zásilky - platba předem převodem na účet - 115 Kč

doručení zásilky - platba na dobírku při převzetí - 149 Kč

(doručení zásilky do druhého pracovního dne od dne podání)

Sledování zásilky je možné na adrese: www.ppl.cz

 

Doručení objednávky s hodnotou nad 1500 Kč je zdarma.

Uvedené poštovné Českou poštou a PPL se vztahuje na doručení v rámci České republiky. Na Slovensko doručujeme jen po zaplacení předem na účet, ne na dobírku.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy
(nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího)
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě, zašlete zboží s oznámením o svém rozhodnutí na adresu Natika, Šmilovského 6, 627 00 Brno. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Zboží by nemělo být použité, opotřebené nebo poškozené. Zboží neposílejte na dobírku. V oznámení uveďte číslo Vašeho bankovního účtu, na který bude poukázána cena zboží a náklady na nejlevnější dopravu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Po přijetí bude bude provedena kontrola zboží a vracená částka bude dle zákona poukázána na Váš účet nejpozději do 14 dnů.

Spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Záruka a reklamace

 

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na ekologicka-taska.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti

 

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci emailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . nebo telefonicky na čísle 605975890. Uveďte označení reklamovaného zboží, důvod reklamace a termín nákupu.
 2. Reklamovaný výrobek spolu s dokladem o zaplacení zašlete na adresu Natika, Šmilovského 6, 627 00 Brno jako doporučenou zásilku, ne na dobírku.
 3. Reklamace bude vyřízená co nejdřív, nejpozději do 30 dnů.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas s použitím zadaných údajů pro účely odeslané objednávky a doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Poskytnuté údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům internetového obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží.

Obchodní sdělení

Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal obchodní sdělení týkající se předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného v internetovém obchodě. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení emailem. Prodávající tak neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího.

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu Ekologicka-taska.cz je:

NATIKA, s.r.o.

Šmilovského 6

627 00 Brno

IČO: 29267153

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69 422/1.

Prodávající není plátcem DPH.

 

Platba a doprava

DORUČENÍ od 49 Kč

ZDARMA doručení nad 1500 Kč

Infolinka

info-linkainfo@ekologicka-taska.cz

tel.: 606269609
(po - pá 9-18 hod)